Как да върна продукт

 

Уважаеми клиенти,
 
Вие имате право да върнете стоката в 7 дневен срок от датата на получаването й. Преди да направите връщане на стоката е необходимо да регистрирате желанието си в специално създадена за това форма и да получите входящ номер. Формата можете да откриете в меню Обслужване на клиенти в долния десен ъгъл на сайта и във Връщане на продукти.
В този случай заплащате транспортните разходи по връщането на стоката.
Необходимо е да съхранявате стоките по начин, който не нарушава тяхното качество и безопасност, без нарушено съдържание и в първоначално състояние и опаковка, както се предлагат в търговската мрежа и да бъдат върнати на продавача в същия вид. В противен случай рекламацията се приема след договаряне на обещетение за намаляване потребителските свойства на стоката.
Вашите пари ще бъдат напълно възтановени при изпълнение на посочените по-горе условия в 30 дневен срок. Вие също така може да използвате парите си като кредит за следващи поръчки.
 
Изключения:
Не се възстановяват суми за извършени услуги:
- транспортни разходи, такси за плащане и наложен платеж.
 

Извадка от Закона за защита на потребителите с последно изм. ДВ. бр. 23 от 27 март 2009г.

Чл.55. (1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойкаи без да посочва причина, да се откаже от сключения договор от разстояние в срок 7 работни дни, считано от датата на: 
1. получаване на стоката от потребителя, когато са изпълнени изискванията на чл. 54 - за стоки;
2.сключване на договора, а когато задълженията по чл. 54 са изпълнени след сключването на договора - от деня на тяхното изпълнение, но непо-късно от срока по ал. 3 - за услуги.
...
(6) Доставчикът е длъжен да възстанови на потребителя в пълен размер заплатените от него суми не по-късно от 30 дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор.
(7) Потребителят е длъжен да съхранява получените от доставчика стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.
 
 

 

Информация

Esavenue.com е семеен проект имащ за цел да прехвърли физически съществуващ магазин в достъпното за всички електронно пространство. Esavenue.com е мястото където активните, работещите и интелигентни хора ще могат лесно, бързо и удобно да направят своя избор за дамско и мъжко бельо. Нашия стремеж е да гарантираме за качеството тъй като лично подбираме стоката. Да предлагаме стилни неща тъй като не бихме Ви продали нищо, което самите ние не бихме купили. Да предоставим удобство тъй като комфорта е основната функция на бельото.

Контакти

+359 898 444899
esavenue@mail.bg

Facebook